แนวข้อสอบปลายภาค

การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของสำนักงานใหญ่และสาขา

การจัดทำกระดาษทำการและงบการเงินรวมของสำนักงานใหญ่และสาขา

การแปลงค่างบการเงินของสาขา และการปิดรายการในสมุดรายวันทั่วไป

การบันทึกรายการลงทุนในบริษัทย่อย วิธีราคาทุนและวิธีส่วนได้เสีย

4 ข้อ  ค่ะ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s