Course Syllabus

แผนการเรียนการสอนรายวิชาhousehold finance and accounting

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Household Finance and Accounting คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

49 ตอบกลับที่ Course Syllabus

 1. นางสาวแพรวนภา ดาวศรี
  รหัส 54010970085
  บช. 17 จศ 81

 2. นางสาวพรทิภา นาคสูงเนิน พูดว่า:

  นางสาวพรทิภา นาคสูงเนิน
  รหัสนิสิต 54010970074
  บช17จศ81

 3. kanokwantaewnaka พูดว่า:

  นางสาวกนกวรรณ คำชัย รหัส 54010971002 บช 17 จศ 84 รายงานตัวค่ะ

 4. MintRa Mt พูดว่า:

  นางมินตรา สิริหล้า

  บช.17 จศ.84

  รหัส 54010971243

  รายงานตัวค่ะ ^ ^

 5. chulalakpamayo พูดว่า:

  หนูจะตั้งใจเรียนวิชาของอาจารย์และวิชาอื่่น ๆ ให้ดีที่สุดนะคะ
  54010971065 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปะมาโย บช.17 จศ.84 ค่ะ

 6. chulalakpamayo พูดว่า:

  รายงานตัวค่ะอาจารย์ 54010971065 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปะมาโย บช.17 จศ.84
  หนูเข้าใจและเคารพกับข้อตกลงที่อาจารย์ให้มาค่ะ ขอบคุณค่ะ

 7. jiraratlovepooh พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอาจารย์ อาจารย์พูดดีมากเลยค่ะหนูจะพยายามตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดค่ะ
  54010970027 นางงสาวจิรารัตน์ สรรพวุธ บช.17 จศ.84

 8. NaT Thisarat พูดว่า:

  นางสาวธิสารัฐ หลาบโพธิ์

  บช. 17 จศ.84

  รหัสนักศึกษา 54010970050

  รายงานตัวค่ะ …. ^)^

 9. Banchorn sukkasaem พูดว่า:

  ผมว่างๆๆจากการออกกำลังกายแล้วครับเลยแวะมาแนะนำตัวเองสักหน่อยครับ ^^
  ผมชื่อ นายบัญชร สุขเกษม ชื่อเล่นบอสด์ครับ
  รหัส 54010970063
  ห้อง บช 17 จศ 84
  เรียนกลับอาจารย์ วันแรกสนุกดีครับ ตลกดีได้หัวเราะอยู่เรื่อยๆ ไม่เครียดดีครับ ไม่ง่วงด้วยครับ อิอิ !!
  ผมจะตั้งใจเรียนน่ะครับ

 10. sopitsridiso พูดว่า:

  นางสาวโศภิษฐ์ ศรีดี

  บช.17 จศ.84

  รหัส 54010970143

  รายงานตัวค่ะ

 11. สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวอมิกา ศรีจุลโพธิ์ (ปูน้อย) ห้อง บช.17 จศ.84
  รหัสนิสิต 54010970175 หัวหน้าห้องค่ะ
  วันนี้เรียนกับอาจารย์สนุกมากค่ะขำตลอด และหนูก็ดิใจที่อาจารย์เรียกหนูว่า “แม่หนูน้อย” ค่ะ
  เพราะหนูคิดว่ามันหน้ารักดี ปูน้อยรายงานตัวค่ะ

 12. Pornnipa พูดว่า:

  พรณิภา ศรีกระทุม
  54010971184
  บช.17 จศ.84
  ขอรายงานตัวค่ะ
  หนูยอมรับกับสิ่งที่อาจารย์ได้เสนอมาค่ะ

 13. สวัสดีคะหนูชื่อ ธวัชชัย เสนาภักดิ์คะ
  บช 17 จศ 84 หัส 54010971105
  มารายงานตัวแล้วนะคะ

 14. warunee wongnicom พูดว่า:

  นางสาววารุณี วงษ์นิคม
  รหัส 54010971277
  บช.17 จศ.84
  รายงานตัวค่ะ

 15. nidtaya dinjan พูดว่า:

  นางสาวนิตยา ดินจันทร์ ชื่อเล่นหน่อยค่ะ บช 17 จศ 84 รหัสนิสิต 54010976025 สวัสดีค่ะอาจารย์วันแรกเรียนกับอาจารย์ก็หัวเราะทุกชั่วโมงค่ะ สนุกสนานมากเลยค่ะเรียนแล้วรู้สึกว่าไม่เคลียด แต่อาจารย์พูดเร็วไปนะค่ะฟังไม่ค่อยทันค่ะ

 16. Nokyung NT พูดว่า:

  นางสาวณิชารีย์ ทับสุริ
  รหัส 54010971090
  ห้อง บช. 17 จศ. 82
  สวัสดีค่ะอาจารย์ ยินดีและดีใจที่ได้เรียนกับอาจารย์ค่ะ

 17. nukniksurasa พูดว่า:

  นางส่าวขนิษฐา สุระสา

  บช.17 จศ.84

  รหัส 54010970015

  รายงานตัวแล้วนะคะ

 18. pariyawan promin พูดว่า:

  นางสาวปริยวัลย์ พรมอินทร์
  บช.17 จศ.82
  รหัส 54010971160
  รายงานตัวค่ะ

 19. supattra พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอาจารย์
  น.ส. สุพัตรา ถินอภัย
  รหัส 54010971336
  บช. 17 จศ. 84
  ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะค่ะ

 20. phankianlalita พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอาจารย์…
  นางสาวลลิตา พันเกียน
  54010970110
  บช 17 จศ 84
  …………………
  รายงานตัวค่ะ

 21. Jimkamon Tiangtrongjit พูดว่า:

  สวัสดีคับอาจารย์ ผม จิมกมล เที่ยงตรงจิตร บช17จศ86 54010971057 ฝากเนื้อฝากตัวด้วยของเป็นศิษย์ อาจารย์ซักคนนะคับ

 22. อนงค์ พันธ์ภักดี พูดว่า:

  สวัสดีคะ
  นางสาวอนงค์ พันธ์ภักดี (ฟ้าใส)
  รหัส 54010971374
  ห้อง บช 17 จศ 86 กลุ่ม 8
  …..รายงานตัวแล้วคะ…..

 23. phankianlalita พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอาจารย์ รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เรียนกับอาจารย์นะค่ะ
  นางสาววัชราพร สมัครสมาน
  54010970122 บช.17 จศ.84
  มารายงานตัวแล้วค่ะ

 24. pimwatcharaporn พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอาจารย์ รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เรียนกับอาจารย์นะค่ะ
  นางสาววัชราพร สมัครสมาน
  54010970122 บช.17 จศ.84
  มารายงานตัวแล้วค่ะ

 25. NuTik Tok พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอาจารย์ ดิฉันเรียนกับอาจารย์วันแรกรู้สึกสนุกมากเลยค่ะ ดิฉันก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะค่ะ
  นางสาวอำพร จิตต์เพ็ง
  54010970187 บช.17จศ86
  รายงานตัวค่ะ

 26. นางสาวมาลินี สิงหะ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอาจารย์
  นางสาวมาลินี สิงหะ

  รหัสนิสิต 54010971240

  บช. 17 จศ. 81

  รายงานตัวค่ะ

 27. nuchmiuna พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอาจารย์คนสวย
  นางสาวอรวรรณ ขาวกา (นุช)
  รหัสนิสิต 54010971388
  บช 17 จศ 86
  …….รายงานตัวค่ะ…….

 28. laaongfong พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอาจารย์
  นางสาวปนัดดา ชื่่นบาน
  รหัส 54010970065
  บช 17 จศ 86
  รายงานตัวแล้วค่ะ

 29. ayumi1133gamer พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  ชื่อนางสาวปนัดดา หาญณรงค์
  รหัส 5010971154
  บช17 จศ86
  รายงานตัวค่ะ

 30. รายงานตัวค่ะ พูดว่า:

  สวัดดีค่ะอาจารย์
  นางสาวนิตยา ลือชา
  รหัสนิสิต 54010970061
  บช.17 จศ.82
  รายงานตัวค่ะ

 31. melladaflower พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอาจารย์
  นางสาวเมลดา พูนสุข
  รหัสนิสิต 54010970080
  บช. 17 จศ. 86
  รายงานตัวค่ะ

 32. สวัสดีค่ะ
  ดิฉันชื่่อ นางสาววรรณภา สุขทอง
  รหัสนิสิต 54010971266
  บช 17 จศ 86 กลุ่มเรียน 8
  รายงานตัวค่ะ

 33. สวัสดีคะอาจารย์
  นางสาวพัชณิกา จันทราศรี
  บช.17 จศ. 84
  รหัส 54010971195
  รายงานตัวคะ

 34. Sudarat Samanchai พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉันชื่อ นางสาวสุดารัตน์ สมานชัย
  บช 17 จศ 84
  รหัส 54010971324
  กลุ่มเรียนที่ 6
  พักอยุ หอพักตักสิรานคร ตึก s 201 ค่ะ

 35. tiktok พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอาจารย์….
  นางสาว พิศมร ไชยเดช
  บช.17 จศ. 86
  รหัส 54010971208
  รายงานตัวค่ะ…………..ยินดีที่ได้รู้จัก…นะค่ะ

 36. นางสาวสุวรรณา บุญถือ พูดว่า:

  สวัสดีคะอาจารย์ หนูชื่อ นางสาวสุวรรณา บุญถือ
  ชื่อเล่นชื่อ หนูนาคะ รหัส 54010971361
  ห้อง บช.17 จศ.84 คะ
  พักอยู่ที่ หอพักตักกะศิลา ตึก V113 คะ
  เป็นคนจังหวัดชัยภูมิคะ รู้สึกดีใจมากคะที่ได้เรียนกับอาจารย์ทำให้หนูรู้จักประหยัดและอดออม จะเอาวิชาที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุดคะ วันนี้มาแนะนำตัวกับอาจารย์นะคะ

 37. ปนัดดา แก้วหาญ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอาจารย์…

  นางสาวปนัดดา แก้วหาญ
  รหัส 54010971152
  บช 17 จศ 84

  รายตัวคร่าาาา

 38. Wanida Zaza พูดว่า:

  สวัดดีค่ะอาจารย์
  นางสาววนิดา อ่อนแสง
  รหัส 54010971264
  บช. 17 จศ.84
  รายงานตัวแร้วค่ะ>>>

 39. Jintana Pagarjang พูดว่า:

  นางสาวจินตนา พากระจ่าง
  บช. 17 จศ. 84 ค่ะ
  ขอรายงานตัวค่ะ

 40. yardkaaim พูดว่า:

  สวัสดีคะ อาจารย์
  หนูนางสาวหยาดนภา จิบทอง รหัส 54010971372
  ห้อง บช 17 จศ 84 คะ
  หนูก็เห็นด้วยกับ Course Syllabus ของอาจารย์นะคะ และหนูก็รู้สึกดีใจที่ได้เรียนกับอาจารย์นะคะ สอนสนุก แต่พูดเร็วไปนิดนึงคะ

 41. นางสาวชนากานต์ จันทะรัง
  บช 17 จศ 82 ค่ะ
  รหัสนิสิต 54010971074
  ขอรายงานตัวค่ะ

 42. bumbim siriwan tepsuri พูดว่า:

  นางสาวศิริวรรณ เทพสุริ
  บช 17 จศ 82
  รหัสนิสิต 54010971300
  สวัสดีค่ะอาจารย์

 43. นางสาว ทิพาวรรณ แก่นภักดี พูดว่า:

  นางสาว ทิพาวรรณ แก่นภักดี
  บช17 จศ 82
  รหัสนิสิต 54010971102
  รายงานตัวค่ะ

 44. นางสาวไอลดา ภูวาดเขียน
  ห้อง บช17 จศ82 เลขที่ 46
  รหัส 54010971410
  รายงานตัวค่ะ
  ยินดีและดีใจที่ได้เรียนกับอาจารย์นะค่ะ หนูจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดค่ะ

 45. สวัสดีค่ะ..
  ดิฉันชื่อนางสาวเนตรชนก วรสุทธิ์
  บช 17 จศ 86
  รหัสนิสิต 54010976027
  หอพักหญิง 789
  ขออนุญาตรายงานตัวค่ะ

 46. สวัสดีค่ะ
  ดิฉันชื่อนางสาวเสาวนีย์ พิมสำราญ
  ห้อง บช 17 จศ 86
  รหัสนิสิต 54010976027
  หอพักรัตนา
  รายงานตัวคร่าาาาา

 47. สวัสดีค่ะ..
  ดิฉัชื่อนางสาวเนตรชนก วรสุทธิ์
  ห้อง บช 17 จศ 86
  รหัสนิสิต 54010976027
  หอพักหญิง 789
  ขออนุญาตรายงานตัว

 48. ปิยวรรณ ไพรศรี พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉันชื่อนางสาวปิยวรรณ ไพรศรี
  บช. 17 จศ. 84
  รหัส 54010971174
  หนูเห็นด้วยกับ Course Syllabus ของอาจารย์ค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s