The Intermediate Accounting 1 Course Syllabus

ตามลิงค์ด้านล่างนี่เลยค่ะ

แผนการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีขั้นกลาง1

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Intermediate Accounting 1 2554-2 คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

113 ตอบกลับที่ The Intermediate Accounting 1 Course Syllabus

 1. maamuy พูดว่า:

  นางสาวสุภาพรรณ์ อยู่ไพร บช.17 จศ.81 รหัส 54010971344

 2. prawpairin101 พูดว่า:

  น.ส.แพรวไพริน อันทะไชย รหัสนิสิต 54010971215 ห้อง บช17 จศ 81 ค่ะ

 3. sureechay42 พูดว่า:

  นางสาวสุรีย์ฉาย ทองอ่อน บช.17 จศ.81 54010971358

 4. yupapornlunpila พูดว่า:

  นางสาวยุภาภรณ์ ลุนพิลา 54010970095
  บช 17 จศ 81

 5. jutamaschookanhom พูดว่า:

  นางสาวจุฑามาศ ชูคันหอม รหัสนิสิต 54010976011 ห้องเรียน บช.17 จศ.81

 6. sureechay42 พูดว่า:

  นางสาวสุรีย์ฉาย ทองอ่อน 54010971358 บช17 จศ 81

 7. นางสาว จันจีรา หรพริ้ง พูดว่า:

  นางสาว จันจีรา หรพริ้ง ห้อง บช.17จศ.81 รหัสนิสิต 54010970023

 8. nittayamoddang พูดว่า:

  นางสาวนิตยา ทัศมี
  รหัสนิสิต 54010970060
  กลุ่ม บช.17 จศ.81

 9. นางสาว ธนาภรณ์ บาลศรี พูดว่า:

  นางสาว ธนาภรณ์ บาลศรี ห้อง บช.17 จศ.81 รหัสนิสิต 54010970047

 10. นางสาว สุปราณี ยังแสนภู พูดว่า:

  นางสาว สุปราณี ยังแสนภู ห้อง บช.17 จศ.81 รหัสนิสิต 54010971333

 11. นางสาวมยุรา คล้ายบุตร พูดว่า:

  นางสาวมยุรา คล้ายบุตร 54010971229 บช.17 จศ.81

 12. นางสาว นัฐพร สายธิไชย พูดว่า:

  นางสาว นัฐพร สายธิไชย ห้อง บช.17 จศ.81 รหัสนิสิต 54010971125

 13. นางสาวจุฑาทิพย์ ทองมณี บช.17 จศ.85 รหัส 54010970028 พูดว่า:

  การให้คะแนนก็เหมาะสมกับเนื้อหาค่ะ

 14. แผนการสอนอาจาร์ยเหมาะสมดีค่ะ มีสอบย่อยด้วยจะเป็นการช่วยนิสิตแต่ก็ขึ้นอยู่กับนิสิตว่าจะทำได้หรือไม่ จริงไหมค่ะ

  นางสาววรรณชุรัตน์ ขุนสันเทียะ เลขที่่ 30 ห้อง บช 17 จศ. 85 รหัสนิสิต 54010971265
  เบอร์โทร : 086-1032502 E-mail : nunik_nik@hotmail.com
  (หัวหน้าห้องค่ะ)

 15. รายงานตัวค่ะ

  นางสาวขนิษฐา กนึกรัตน์ รหัส 54010970012

  ห้อง บช17 จศ 81

 16. maylovewut พูดว่า:

  อาจารย์ค่ะเวลาสอนพูดช้าๆ หน่อยได้ไหมค่ะ หนูฟังอาจารย์ไม่ทันค่ะ
  นางสาวปิยะดา บุญประกอบ เลขที่ 24 กลุ่ม บช 17 จศ 85

 17. kengmoo พูดว่า:

  รายงานตัวค่ะอาจารย์
  นางสาวอภิชญา ผดุงกิจ
  บช. 17 จศ. 81 รหัสนิ สิต 54010970151
  สาวเมืองเกินร้อยค่ะ 101

 18. นางสาวปวีณา กาขาว พูดว่า:

  อาจารย์สอนก็สนุกดีอยู่คะ แต่อยากให้อาจารย์ลดความเร็วในการพูดลงนิดนึงค่ะ
  มีสอบย่อยเพิ่มขึ้นมาอีกทำให้นิสิตไม่กดดันมาก เห็นด้วยค่ะ

  นางสาวปวีณา กาขาว เลขที่ 23 บช 17 จศ 85

 19. โชติวิทย์ ปิดตามานัง พูดว่า:

  นายโชติวิทย์ ปิดตามานัง เลขที่3 บช 17 จศ 85 รหัส 54010970038

 20. ชอบการสอบย่อยของอาจารย์ค่ะ เพราะจะทำให้มีคะแนนเก็บ และชอบที่มีการบอกเวลาที่จะสอบไว้ล่วงหน้าจะทำให้มีความพร้อมมากขึ้น

  นางสาวโศภิษฐ์ นาตสูง เลขที่ 33 บช 17 จศ 85 รหัส 54010971304

 21. ภัทราธร นันทะเสน พูดว่า:

  อาจารย์พูอช้าๆๆลงหน่อยนะค่ะ พวกหนูฟังไม่ทันเป็นบางส่วน แล้วก็ไม่เข้าใจบ้างนิดหน่อยตามไม่ทัน
  54010971222 นางสาวภัทราธร นันทะเสน เลขที่ 26 บช.17 จศ.85

 22. นภาพร พูดว่า:

  นางสาวนภาพร เมาะราษี บช.17 จศ.82 รหัส540109871113

 23. aroijunghoo พูดว่า:

  นางสาวพรพรรณ จันทร์จักร์ รหัสนิสิต 54010970075 บช.17 จศ.82 อ่านแล้วค่ะ

 24. new พูดว่า:

  ดีค่ะอาจารย์ได้ฝึกให้คิดค่ะ นางสาววัชชมล สนธิมูล บช.17 จศ 82

 25. นางสาวผกาพร เพ็ชรเอี่ยม พูดว่า:

  นางสาวผกาพร เพ็ชรเอี่ยม
  รหัสนิสิต 54010971181
  ห้อง บช.17 จศ.81

  เวลาสอน อาจารย์พูดช้าๆหน่อยนะคะ หนูฟังทัน แต่คิดตามไม่ทันค่ะ

 26. อัจฉรา พูดว่า:

  นางสาวอัจฉรา สีลาโล้ รหัส 54010971396 ห้อง บช. 17 จศ. 81

 27. D2Bforever พูดว่า:

  อ.พูดเร็วมากค่ะ
  นางสาวน้ำฝน ประกอบแก้ว
  บช.17จศ.85 รหัส 54010971131 เลขที่ 20

 28. อยากให้อาจารย์ลดความเร็วในการพูดนิดนึงค่ะ ฟังไม่ทัน
  นางสาวจินตรา มานะศรี
  รหัส 54010971056
  เลขที่ 18 บช 17 จศ 85

 29. อาจารย์สอนดีค่ะ
  แต่บางครั้งอาจารย์ก็ดูเคร่งเครียดจนเกินไปค่ะ
  นางสาวอรฤทัย ไชยศรีทา
  รหัส 54010970176 เลขที่ 13
  บช 17 จศ 85

 30. นางสาวธัญญาภรณ์ โสมาบุตร พูดว่า:

  อาจารย์สอนตื่นเต้นมากค่ะ
  นางสาวธัญญาภรณ์ โสมาบุตร
  รหัส 54010971106 เลขที่ 19
  บช 17 จศ 85

 31. นางสาววิกานดา แท่นหิน พูดว่า:

  อาจารย์พูดเร็วจนเกินไปค่ะ
  นางสาววิกานดา แท่นหิน
  รหัส 54010971278 เลขที่ 31
  บช 17 จศ 85

 32. นางสาวนิศากร จันทะแสน พูดว่า:

  อาจารย์พูดเร็วเกินไปค่ะ ฟังไม่ทัน
  นางสาวนิศากร จันทะแสน
  รหัส 54010971143 เลขที่ 21
  บช 17 จศ 85

 33. นางสาวเธียรหงส์ วิศิษฐ์ผจญชัย พูดว่า:

  ดีใจที่ได้เรียนกับอาจารย์นะค่ะ
  นางสาวเธียรหงส์ วิศิษฐ์ผจญชัย
  รหัส 54010970051 เลขที่ 4
  บช 17 จศ 85

 34. khampoon555 พูดว่า:

  อาจารย์คุยสนุกมากค่ะ
  นางสาวคำปูน พลพุทธา
  รหัส 54010971040
  เลขที่ 17 บช 17 จศ 85

 35. siripak พูดว่า:

  นางสาวศิริภักดิ์ น้อยหลุบเลา รหัสนิสิต 54010971298 บช.17 จศ.81

 36. luksamon พูดว่า:

  นางสาวลักษมณ คมขำ

  รหัสนิสิต 54010971260

  บช.17 จศ.81

 37. siripak พูดว่า:

  นางสาวศิริภักดิ์ น้อยหลุบเลา รหัสนิสิต 54010971298 บช.17 จศ.81

 38. รายงานตัวค่ัะ

  นางสาวจิิตตรานันท์ คงทอง รหัสนิสิต 54010971051

  ห้อง บ.ช 17 จศ 81

 39. นางสาวจิตตานันท์ คงทอง รหัสนิสิต 54010971051 ห้อง บช 17จศ 81 พูดว่า:

  รายงานตัวค่ัะ

  นางสาวจิิตตรานันท์ คงทอง รหัสนิสิต 54010971051

  ห้อง บ.ช 17 จศ 81

 40. herbuthorn พูดว่า:

  อุทร สมศรี ครับผม

  สังกัด ห้อง บช 17 จศ 81

  เบาๆ นะครับ อาจารย์

 41. อุทร สมศรี พูดว่า:

  อุทร สมศรี ครับผม 54010971407

  สังกัด ห้อง บช 17 จศ 81

  เบาๆ นะครับ อาจารย์

 42. นางสาวกนิษฐา บุตรจำรวญ บช 17 จศ 85 เลขที่ 15 พูดว่า:

  อาจารย์พูดเร็วเกินไปน่ะค่ะ กรุณาพูดช้าลงกว่านี้ได้มั๊ยค่ะ
  ส่วนการเก็บคะแนนก็ดีค่ะ มีการทดสอบย่อยหรือมีคะแนนช่วยน่ะค่ะ

 43. อ.ค่ะ พูดให้ช้าลงหน่อยนะค่ะ สรุปเนื้อหาไม่ทันค่ะ
  นางสาวพัชราภรณ์ ลาทอง
  เลขที่ 25 รหัส 54010971196
  บช.17 จศ.85

 44. นางสาวสุภาวดี สุริโย
  รหัสนิสิต 54010971349
  ห้อง บช. 17 จศ. 85
  (อาจารย์พูดเร็วไปนิดค่ะ…^__^)

 45. ที่แรกอาจารย์เข้า..อาจารย์พูดน่ากลัวจังค่ะ..ตกจัยหมดเรย

 46. phuengnapaporn พูดว่า:

  นางสาวนภาพร จันทร์วงศ์ทา รหัสนิสิต 54010971112 บช17จศ81

 47. bonlovepet พูดว่า:

  น.ส รุ่งทิวา ถาวงษ์กลาง บช.17 จศ.81 รหัส 54010970107

  รางงานตัวค่ะ

 48. phuengnapaporn พูดว่า:

  คำตอบในช่องว่าง เริ่มจากซ้ายมือ 13 คือ 21 กับ 34

  นางสาวนภาพร จันทร์วงศ์ทา รหัสนิสิต 54010971112 บช17จศ81

 49. aunthunderboy พูดว่า:

  มารายงานตัวครับ!! คะแนน 80 กว่า ๆๆ ได้ C+ ดูค่อนข้างทุเรศ เทอมนี้จะพยายามปรับตัวครับ

  นายอดิศักดิ์ อุไรมาลย์
  รหัส 54010971373
  บช.17 จศ. 85
  เลขที่ 39

 50. jeaja พูดว่า:

  นางสาวนฤมล ภูษีฤทธิ์ บช17 จศ81
  รายงานตัวค่ะ

 51. mutita พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอาจารย์ สำหรับความคิดเห็นนะคะ คิดว่าอาจารย์ก็สอนดีนะคะแต่ค่อนข้างพูดเร็วไปหน่อยนะคะ
  นางสาวมุทิตา ชาลาภคำ เลขที่่ 28 บช.17จศ85 รหัสนิสิต 54010971244

 52. อาจารย์พูดเร็วมากเลยค่ะ พวกหนูฟังไม่ทันค่ะ
  นางสาวสุวิมล สุขะโน รหัส 54010971362
  บช 17 จศ 85 เลขที่ 38

 53. น.ส.จิราวรรณ คุณหงษ์ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ อาจารย์ หนูขอรายงานตัวค่ะ
  นางสาวจิราวรรณ คุณหงษ์ บช.17 จศ. 81 รหัสนิสิต 54010971062

 54. นายไพรรัตน์ กงล้อม พูดว่า:

  รายงานตัวครับ
  นายไพรรัตน์ กงล้อม รหัส 54010971217
  ห้อง บช.17จศ.82

 55. นางสาวรัชนีกร คนบุญ พูดว่า:

  อาจารย์ก็พูดเร็วไปน่ะค่ะ บางเรื่องก็ฟังไม่ทันเหมือนกันค่ะ
  นางสาวรัชนีกร คนบุญ รหัส 54010970100
  บช 17 จศ 85 เลขที่ 8

 56. นางสาวรุจิรา ป้องคำรด(นู๋น้ำ) บช17 จศ82 รหัส54010970108

  โฮ่..จารย์ อย่าโหดสิค่ะ เวลาตอบคำถามไม่ทัน อาจารย์เร่งเอาคำตอยมากค่ะ คิดไม่ทัน ตกใจเสียงจารย์ ความคิดนู๋ ไปเที่ยวเลย55+

  ปล.อาจารย์ยิ้มแล้วน่ารักมากค่ะ อิอิ

 57. สวัสดีค่ะอาจารย์ อาจารย์พูดเร็วจริงค่ะ ตามเนื้อหาไม่ทันค่ะ
  นางสาว สาวิตรี ทิพาศรี รหัส 54010971311
  บช 17 จศ 82 ค่ะ (เลขที่ ยังไม่ทราบค่ะ)

 58. สวัสดีคะ
  นางสาวนิลเนตร ภูสีโสม รหัส 54010971140
  บช 17 จศ 82 เลขที่ 26

 59. นางสาวกัญญาณี โสมาศรี รหัส 54010971012
  บช 17 จศ 82 เลขที่ 18

 60. นางสาวลักษิกา สีทา พูดว่า:

  อาจารย์สอนดีมากค่ะ แต่พูดเร็วไปหน่อยค่ะ
  นางสาวลักษิกา สีทา รหัส 54010970111
  บช 17 จศ 85 เลขที่ 9

 61. pornsuda85 พูดว่า:

  นางสาวพรสุดา สีไชโย รหัสนิสิต 54010971192 ห้อง บช.17 จศ.82
  อาจารย์ก็ดูเป็นตาดุนะคะ แต่ก็มีมุมให้ขำอยู่บ้าง แต่พวกหนูคงไม่กล้าหัวเราะดังหรอกค่ะ เพราะอาจารย์ไม่มีเวลาให้พวกหนูได้หัวเราะเลย พูดเร็วไปนะคะอาจารย์ ช้าๆๆก็ได้ พวกหนูฟังไม่ทัน

 62. kongkwan พูดว่า:

  นางสาวปาริชาติ แก้วพลงาม รหัส 54010971171 ห้อง บช.17.จศ.82

 63. eve พูดว่า:

  นางสาววราพร สิมลา บช17 จศ81
  รายงานตัวค่ะ

 64. mod พูดว่า:

  นางสาวกรรณิการ์ สุตะโท บช17 จศ81
  รายงานตัวค่ะ

 65. นางสาวศรัญญา รังศรีแก้ว พูดว่า:

  นางสาวศรัญญา รังศรีแก้ว ห้อง บช17จศ82 รหัสนิสิต 54010971288
  อาจารย์ค่ะ อาจารย์เสียงดัง ฟังชัด เร็วไปนิด ฟังไม่ทันค่ะ

 66. นางสาวพัชรี สังขบุตร บช17จศ82 รหัส 54010976034 พูดว่า:

  อาจารย์พูดเร็วหนูฟังไม่ทันค่ะ

 67. mayuree พูดว่า:

  นางสาวมยุรี ทะเลิงรัมย์ บช.17 จศ.82 ค่ะ

 68. นางสาวนิตยา ลือชา บช17จศ82 รหัส 54010970061 พูดว่า:

  อาจารย์พูดเร็วมากค่ะ

 69. นางสาวนิตยา ลือชา บช17จศ82 รหัส 54010970061 พูดว่า:

  รายงานตัวค่ะ

 70. นางสาวนิตยา ลือชา บช17จศ82 รหัส 54010970061 พูดว่า:

  มาค่ะ

 71. สวัสดีค่ะ น.ส.วนิดา อิ่มสมบัติ บช 17 จศ 81 รหัสนิสิต 54010976043

  ชอบตรงที่มีให้สอบย่อยค่ะ จะได้เป็นคะแนนช่วย

 72. KS พูดว่า:

  น.ส.รุ่งตะวัน กมลมูล รหัส54010971254 บช17 จศ85 เลขที่29
  อาจารย์พูดตรงๆ ดีค่ะ ชมก็ชมจริง ด่าก็ด่าจริง (555) ชอบค่ะ ดูแล้วท่าทางจะใจดี

 73. ang พูดว่า:

  นางสาวไพลิน หลงพิมาย รหัส54010970086 ห้อง บช17 จศ82

 74. นางสาวปนัดดา สุดแสง พูดว่า:

  นางสาวปนัดดา สุดแสง 54010971153 บช. 17 จศ. 85 เลขที่ 22
  อยากได้คะแนนช่วยเยอะๆคะ

 75. kanaistha พูดว่า:

  นางสาวขนิษฐา แสนพันธ์ รหัส 54010970016 บช 17 จศ 85
  อาจารย์พูดเร็วมากคะ อยากให้พูดซ่ากว่านี้ค่ะ และชอบตรงที่อาจารย์พูดตรงดีค่ะ…

 76. kanistha พูดว่า:

  นางสาวขนิษฐา แสนพันธ์ รหัส 54010970016 บช 17 จศ 85
  อาจารย์พูดเร็วมากค่ะ

 77. miwkamonchanok พูดว่า:

  นางสาวกมลชนก หลงเชิง
  รหัส 54010976002
  บช.17 จศ. 82

 78. นางสาวสุรีรัตน์ ปักกาสาร ห้อง บช17 จศ 82
  รหัส 54010971359

 79. koreangrilledporks พูดว่า:

  นางสาว ศิวพร ปราบมนตรี บช.17จศ.82 54010970141

 80. niphawan พูดว่า:

  สวัสดีคะ นางสาวนิภาวรรณ ทรัพย์สำราญ ชื่อเล่นแอ๋มคะ
  ห้อง บช 17 จศ 81 รหัส 54010971139
  (อาจารย์พูดเร็วมากคะหนูฟังไม่ทัน แต่ก็จะพยายามฟังอาจารย์ให้มากที่สุดคะ)

 81. Patthama พูดว่า:

  สัวสดีค่ะ อาจารย์ นางสาวปัทมา พรมโนภาส ห้อง บช 17 จศ 81 รหัส 54010971169
  เวลาอาจารย์ยิ้ม สวยดี นะค่ะ

 82. Niphawan พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอาจารย์ นางสาวนิภาวรรณ ทรัพย์สำราญ ห้อง บช 17 จศ 81 รหัส 54010971139
  อาจารย์พูดเร็วมากเลยหนูฟังไม่ทัน แต่หนูก็จะพยายามและจะตั้งใจฟังอาจารย์ค่ะ

 83. Patthama พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอาจารย์ นางสาวปัทมา พรมโนภาส ห้อง บช 17 จศ 81 รหัส 54010971169
  เวลาอาจารย์ยิ้มสวยมากเลยค่ะ

 84. Niphawan พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอาจารย์ นางสาวนิภาวรรณ ทรัพย์สำราญ ห้อง บช 17 จศ 81 รหัส 54010971139
  อาจารย์พูดเร็วมากเลยคะหนูฟังไม่ทัน แต่หนูก็จะพยายามและจะตั้งใจฟังอาจารย์ค่ะ

 85. Niphawan พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอาจารย์ นางสาวนิภาวรรณ ทรัพย์สำราญ ห้อง บช 17 จศ 81 รหัส 54010971139

 86. soradaongart พูดว่า:

  นางสาวโสรดา องอาจ ห้อง บช. 17 จศ. 81 รหัส 54010971369

 87. แพรวนภา พูดว่า:

  นางสาวแพรวนภา ดาวศรี
  รหัส 54010970085
  บช. 17 จศ 81

 88. B Bee Msu พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ อาจารย์ นางสาวสุดารัตน์ ทองดี ค่ะ บช. 17 จศ.82 รหัส 540109701096 รายงานตัวค่ะ

 89. อัญ อัญ พูดว่า:

  นางสาวอัญญานี ปาละทา
  บช. 17 จศ.82
  54010970183
  รายงานตัวค่ะ

 90. Sirinmart Sanghachai พูดว่า:

  สวัสดีคะอาจารย์
  นางสาวศิรินมาตย์ แสงหาชัย
  บช.17 จศ.85
  54010970134

 91. นางสาวอัญชลี เย็นมะดัน พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ อาจารย์
  นางสาวอัญชลี เย็นมะดัน
  บช.17 จศ.81
  54010970182

 92. สวัสดีค่ะอาจารย์
  สำหรับความคิดเห็นของหนู ก็อย่างที่เพื่อนพูดค่ะ อาจารย์พูดเร็วมาก แต่อาจารย์สอนดีมากค่ะ!!!!!
  ขอบคุณมากนะค่ะสำหรับข้อคิดดี ๆ ตอนอาจารย์สอนหนูไม่อยากให้อาจารย์ทำหน้าโหดหรือจริงจังมากเกินไปเลยค่ะ หนูกลัว!!! แต่หนูชอบตอนอาจารย์พูดนะค่ะมีเสน่ห์ดี แต่ต้องยิ้มด้วยนะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ
  อมรรัตน์ กระนกฉันท์ รหัส 54010971382 บช. 17 จศ. 82

 93. vararat Hakhom พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  นางสาววรารัตน์ หาคม
  54010976044
  บช17จศ82

 94. kadsarinaroma พูดว่า:

  สวัดีค่ะ นางสาวเกศรินทร์ สุภกุล
  54010971026
  บช. 17 จศ. 82
  เบอร์โทร 083-4178700

 95. นางสาวยุวรี คุณมี บช .17จศ. 82 รหัสนิสิต 54010971251
  รายงานตัวค่ะ

 96. นางสาวขนิษฐา มะพันธ์ บช 17จศ82 (54010970013) พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอาจารย์
  นางสาวขนิษฐา มะพันธ์ 54010970013
  บช17 จศ 82

  • นางสาวขนิษฐา มะพันธ์ บช 17จศ82 (54010970013) พูดว่า:

   อ่อลืมแสดงความคิดเห็นค่ะ
   อาจารย์สวยมากค่ะ..น่ารักอ่ะ..เหมือนออย ศรุตาเลย
   จิงนะค่ะไม่ได้แอ๊บพูด..สวัสดี(อีกรอบค่ะ)

 97. yaowaluk0097 พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ นางสาวเยาวลักษณ์ หาไชย
  54010970097
  บช.17 จศ.82
  เบอร์โทรศัพท์ 088-0359202

 98. นางสาวสุพัตรา โพธิปัตชา พูดว่า:

  สวัดีค่ะ นางสาวสุพัตรา โพธิปัตชา
  54010970163
  บช.17 จศ.82

 99. Sirinmart Sanghachai พูดว่า:

  เกณฑ์การให้คะแนนของอาจารย์ก็ดีนะคะ
  นางสาวศิรินมาย์ แสงหาชัย
  บช. 17 จศ.85
  เลขที่ 10

 100. honghongju พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอาจารย์ ขอโทษนะค่ะที่มาทักทายช้าไป
  นางสาวอารยา เกิดมะเริง บช.17 จศ.85
  รหัส 54010970186

 101. apisara1990 พูดว่า:

  นางสาว อภิศรา กองชนะ
  บช.17 จศ.81 รหัส 54010971381
  โทร.080-4007756

  รายงานตัวค่ะ

 102. Pan พูดว่า:

  นางสาววิลัยพร ยอดทองดี
  บช. 17 จศ. 81
  รหัสนิสิต 54010971286
  Tel.0813649868
  รายงานตัวค่ะ

 103. สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูนางสาวทองปทุม ศิลาคำ
  บช.17 จศ.85
  รหัสนิสิต 54010976016

 104. ผ่องพรรณ ห้องขวาง พูดว่า:

  นางสาวผ่องพรรณ ห้องขวาง
  บช17จศ82
  54010971182

 105. coffeebykaubfar พูดว่า:

  นางสาวกุสุมา แสนมนตรี รหัสนิสิต 54010971023 บช.17 จศ.81

 106. miwmiwsunisa พูดว่า:

  นางสาวสุนิสา มณีสร้อย
  บช 17 จศ 81
  รหัส 54010976053

 107. panisara16962jankhong พูดว่า:

  อยากให้อาจารย์พูดเร็วมากค่ะ
  อยากให้อาจารย์พูดช้ากว่านี้ดิฉันฟังไม่ทัน
  นางสาวปาณิสรา จันทร์คง
  รหัสนิสิต 54010971170 บช.17 จศ.81

 108. Meaw พูดว่า:

  นางสาวสุพรรณ วงษ์ลา เลขที่ 41 รหัส 54010971334 บช.17 จศ.82

 109. นางสาวไอลดา ภูวาดเขียน
  ห้อง บช17 จศ82 เลขที่ 46
  รหัส 54010971410
  รายงานตัวค่ะ
  ยินดีและดีใจที่ได้เรียนกับอาจารย์นะค่ะ หนูจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดค่ะ

 110. cakejutamas พูดว่า:

  นางสาวจุฑามาศ ไชยมณี บช. 17 จศ. 82 รหัส 54010971063
  สงสัยหนูลงชื่อผิดที่ค่ะเพราะหาในที่นี้ไม่เจอเลย

 111. thedoglove พูดว่า:

  นางสาวสุจิตรา พรมเกตุ รหัสนิสิต 54010970152 บช.17 จศ.82

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s